Mikrobiološka analiza ulaznih sirovina i gotovih proizvoda

25/10/2013  by Geus

Potpomognuti sredstvima dodijeljenim od strane Ministarstva poduzetništva i obrta u listopadu 2013. godine opremili smo mikrobiološki laboratorij u svrhu kontinuiranog nadzora mikrobiološke ispravnosti proizvoda u sustavu.

1 (1)        1 (11)