Naziv tvrtke: Geus d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Filipovići 1G, 10383 Komin, Hrvatska

Predsjednik Uprave: Filip Gelo

Banka i broj računa:
Erste und Steiermärkische bank d.d. Zagreb
Žiro račun: 2402006-1100049921
Devizni račun: 700100-3668355
IBAN: HR2424020061100049921

Trgovački sud u Zagrebu
Tt-07/12750-2 MBS: 080231752

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva:
200.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.